Sakaguchi, Chikara
客員/顧問

Dr. Chikara Sakaguchi

  • 政策戦略
  • M&A

  • Mie University, Ph.D., 1965
  • Mie University, M.D., 1960
事務所所在地 日本語 English